Ziņas | Ministru kabinets
Atjaunots: 16.07.2018

Ziņas

Latvija efektīvas valsts interešu pārstāvības rezultātā no Indreka Kuivallika (Indrek Kuivallik) atguvusi tiesvedības izdevumus 1,28 miljonu eiro apmērā, kas radušies starptautiskās šķīrējtiesas procesā "Winergy" lietā, un atgūtie finanšu līdzekļi ir ieskaitīti valsts budžetā.

 

Valsts kanceleja sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu šī gada 8. jūnijā organizēja paneļdiskusiju “Ieguldījumu aizsardzība Eiropā pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-284/16 “Slovākijas Republika pret Achmea BV””. Paneļdiskusija tika organizēta, lai valsts pārvaldē strādājošos, tiesību zinātņu studentus, akadēmiķus, praktiķus un citus interesentus iepazīstinātu ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu “Slovākijas Republika pret Achmea BV” un diskutētu par šī sprieduma sekām attiecībā uz ieguldījumu aizsardzības tiesībām Eiropas Savienībā.