Atjaunots: 29.09.2020

Valsts kancelejas projekti 2014-2020

2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Valsts kancelejas īsteno šādus projektus:

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu:

  • Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma;
  • Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem; 
  • Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem (projekts noslēdzies 31.12.2018.).

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu:

  • Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma;
  • Personāla vadības platformas projekts;
  • Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls);
  • Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā;
  • Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai (projekts noslēdzies 31.12.2018.).

Vairāk par katru no projektiem:

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls)

Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā

Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem 

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem