Atjaunots: 20.07.2018

Valsts kancelejas projekti 2014-2020

2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Valsts kancelejas īsteno šādus projektus:

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu:

  • Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma;
  • Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu:

  • Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai;
  • Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma;
  • Personāla vadības platformas projekts;
  • Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls).

Vairāk par katru no projektiem:

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

Personāla vadības platformas projekts

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls)

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem