Atjaunots: 29.04.2019

Trauksmes cēlēji

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Uzzini vairāk.

Sākot ar 1.maiju, Valsts kanceleja būs Trauksmes cēlēju kontaktpunkts.  

Šobrīd norit aktīvs darbs, lai sagatavotos likuma piemērošanai.

Vairāk informācijas: Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departaments, 67082910, inese.kuske@mk.gov.lv

Trauksmes celšanas speciālā tiesiskā regulējuma izstrādes gaita

Likumprojektu "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums" izstrādāja darba grupa Valsts kancelejas vadībā. Tas tika atbalstīts Ministru kabinetā 2017.gada 7.martā un iesniegts izskatīšanai Saeimā, kas likumprojektu nodeva izvērtēšanai Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kura tālāk lēma par alternatīva likumprojekta izstrādi.

Aicinām iepazīties ar Trauksmes celšanas likuma ABC šeit.

 

Vadlīnijas trauksmes celšanas sistēmas izveidei

Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei
Trauksmi var celt par pārkāpumiem, kurus novēro saistībā ar darba pienākumu pildīšanu. Likumā paredzēta iespēja vispirms šādu informāciju sniegt iekšēji, darba vietā un šim mērķim publiskas personas institūcijas un tās privāto tiesību juridiskās personas, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Lai tiktu veidotas drošas un efektīvas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, Valsts kanceleja ir izstrādājusi vadlīnijas, ar kurām var iepazīties šeit.

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās
Kā viens no mehānismiem trauksmes celšanai ir vēršanās kompetentajā institūcijā. Likumā paredzēts, ka Valsts kanceleja, pildot trauksmes cēlēju kontaktpunkta pienākumus, izstrādā un publisko vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās (turpmāk – vadlīnijas kompetentajām institūcijām).

Ar vadlīnijām var iepazīties šeit.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs topošā likuma izpratnē ir cilvēks, kurš sabiedrības interesēs ceļ trauksmi par pārkāpumiem savā darba vietā. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.

 

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos

Likums paredz, ka kompetentajās institūcijās tiek nozīmētas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos. 2019. gada februārī Valsts kanceleja uzsāk apkopot informāciju par kompetentajām institūcijām, tostarp to kompetenci, to kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, kā arī trauksmes celšanas iespējām. Šī informācija būs vienkopus pieejama tīmekļvietnē trauksmes cēlējiem.

Trauksmes cēlēju aizsardzība Eiropas Savienībā

2018.gada 14. augustā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem". Ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma izrakstu iespējams iepazīties šeit.

Ar Eiropas Savienības direktīvas projektu var iepazīties šeit.

 

 

Konference

 

No 2017. gada 9. Līdz 11. oktobrim Rīgā norisinājās starptautiska konference “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: Trauksmes celšana un cīņa pret korupciju”.

Konferences mērķis bija pārrunāt trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, sasniegto korupcijas mazināšanā, kā arī izvērtēt Latvijas līdzšinējo pieredzi un citu valstu labās prakses piemērus.

 

 

Konference sniedza atbalstu aizsāktajam darbam pie trauksmes cēlēju aizsardzībai veltīta likumprojekta. Konferences dalībnieki apsprieda, kā izveidot efektīvus un drošus trauksmes celšanas kanālus, optimāli nodrošināt trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu un iesaistīto institūciju kompetences jautājumiem, kā arī diskutēja par trauksmes cēlēju aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem. Vairums ekspertu atzina, ka trauksmes cēlēju aizsardzība ir būtisks faktors pretkorupcijas mazināšanā un noziegumu atklāšanā.

 

Konferenci organizēja Valsts administrācijas skola ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Republikas Saeimu. 

 

Konferences programma.

 

Konferences foto

 

Konfereces ziņojums

 

Konferences video

1. daļa
2. daļa
3. daļa
4. daļa

Publikācijas medijos

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 9580210186342115763