Atjaunots: 02.11.2020

Pieteikšanās dalībai sēdēs un sanāksmēs

1. Dalība  Ministru kabineta (MK) attālinātā sēdē un attālinātā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) jāpiesaka, nosūtot  pieteikumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieteikumā jānorāda personas uzvārds, vārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši  MK sēdes un VSS darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes, par papildus darba kārtībā iekļautu jautājumu – ne vēlāk kā 2 stundas pirms sēdes.

Dalībai sēdē savā e-pastā personīgi saņemto sēdes administratora pievienošanās uzaicinājumu izmanto tikai tā persona, kurai tas ir nosūtīts.

 

2. Caurlaide dalībai  Ministru kabineta (MK) klātienes sēdē un Valsts sekretāru klātienes sanāksmē (VSS) jāpiesaka, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieteikumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši MK sēdes vai VSS darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes, par papildus darba kārtībā iekļautu jautājumu – ne vēlāk kā 2 stundas pirms sēdes.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot vienai no atbildīgajām amatpersonām – Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniecei, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītājai Lindai Milenbergai (tālr. 67082895), konsultantei Vitai Naglei (tālr. 67082849) vai konsultantei Jekaterinai Borovikai (tālr. 67082896).

Ierodoties Brīvības bulvārī 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

3. Dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē vai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP) jāpiesaka pirms sēdes līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00, nosūtot pieprasījumu uz nvo@mk.gov.lv (dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē) vai ntsp@mk.gov.lv (dalība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē). Pieprasījumā  dati par personu jānorāda šādā secībā - personas uzvārds, vārds, personu apliecinošā dokumenta numurs (kurš tiks uzrādīts iekļūšanai Ministru kabineta ēkā) vai personas koda pirmā daļa, pārstāvētā iestāde vai organizācija.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot atbildīgajai amatpersonai –  Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultantei Zanei Legzdiņai-Jojai (tālr. 67082929.????

Ierodoties Brīvības bulvārī 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

Personai, kuras dalība MK, VSS, kā arī citā sanāksmē netiks pieteikta 1.-3.punktā minētajā laikā un kārtībā, caurlaide/pievienošanās uzaicinājums  netiks izsniegts/nosūtīts.
 


Mediju akreditācija darbam Ministru kabinetā