Atjaunots: 08.05.2018

Ministru prezidenta birojs

Ministru prezidenta biroju vada biroja vadītājs, kuru ieceļ amatā ar Ministru prezidenta rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta birojā strādā Ministru prezidenta padomnieki un Ministru prezidenta palīgi. Biroja darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors pēc Ministru prezidenta ieteikuma uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta biroja uzdevumi ir:

  • analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību;
  • izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidentu interesējošu politikas jautājumu;
  • sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institū­cijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta norādī­jumiem;
  • nodrošināt Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;
  • ar Ministru prezidenta pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;
  • sadarbībā ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidentu par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar mediju pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidentu šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemtajiem lēmumiem.

Ministru prezidenta Māra Kučinska birojs:

Māris Krastiņš Ministru prezidenta biroja vadītājs 67082820 Maris.Krastins@mk.gov.lv
Anda Catlaka Ministru prezidenta padomniece ārlietu jautājumos 67082869 anda.catlaka@mk.gov.lv
Artis Grinbergs Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos 67082945 artis.grinbergs@mk.gov.lv
Sandis Voldiņš Ministru prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos 67082867 Sandis.Voldins@mk.gov.lv
Aigars Freimanis Ministru prezidenta padomnieks sociālo un politisko procesu jautājumos 67082801 aigars.freimanis@mk.gov.lv
Lelde Līce-Līcīte Ministru prezidenta ārlietu padomniece Eiropas Savienības jautājumos 67082821 lelde.licite@mk.gov.lv
Andrejs Vaivars Ministru prezidenta preses sekretārs 29228678 Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv
Armands Krauze Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs 67082933 Armands.Krauze@mk.gov.lv
Vita Žindika Konsultante 67082810 Vita.Zindika@mk.gov.lv
Inga Vutkeviča Ministru prezidenta sekretāre 67082801 inga.vutkevica@mk.gov.lv