Atjaunots: 26.09.2020

Ministru prezidenta birojs

Ministru prezidenta biroju vada biroja vadītājs, kuru ieceļ amatā ar Ministru prezidenta rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta birojā strādā Ministru prezidenta padomnieki un Ministru prezidenta palīgi. Biroja darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors pēc Ministru prezidenta ieteikuma uz laiku, kas nav ilgāks par Ministru prezidenta pilnvaru termiņu.

Ministru prezidenta biroja uzdevumi ir:

 • analizēt valdības politiku un veicināt tās īstenošanu (arī sadarbībā ar valdības koalīcijas partneriem) atbilstoši Deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību;
 • izteikt viedokli par jebkuru Ministru prezidentu interesējošu politikas jautājumu;
 • sadarboties ar ministrijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiskajām partijām, kā arī ar ārvalstu institū­cijām un starptautiskajām organizācijām atbilstoši Ministru prezidenta norādī­jumiem;
 • nodrošināt Ministru prezidenta vizītēm un sarunām nepieciešamo informāciju un tikšanās laikā iegūtās informācijas vai doto uzdevumu operatīvu paziņošanu adresātiem;
 • ar Ministru prezidenta pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;
 • sadarbībā ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu informēt Ministru prezidentu par plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem politiskajiem jautājumiem, organizēt tikšanos ar mediju pārstāvjiem, sagatavot Ministru prezidentu šīm tikšanās reizēm, kā arī atbilstoši Ministru prezidenta norādījumiem sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta un Ministru prezidenta pieņemtajiem lēmumiem.

Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa birojs:

 • Jānis Patmalnieks, Ministru prezidenta biroja vadītājs, 67082820 janis.patmalnieks@mk.gov.lv
 • Lelde Līce-Līcīte, Ministru prezidenta padomniece ārlietu un Eiropas Savienības jautājumos, 67082821 lelde.licite@mk.gov.lv
 • Ieva Zīberga, Ministru prezidenta padomniece politikas plānošanas un komunikācijas jautājumos, 67082864 ieva.ziberga@mk.gov.lv
 • Agnese Zagurilo, Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos, 67082867 agnese.zagurilo@mk.gov.lv
 • Ints Ķuzis, Ministru prezidenta padomnieks drošības jautājumos
 • Imants Parādnieks, Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos, 67082933 imants.paradnieks@mk.gov.lv
 • Jānis Upenieks, Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos, 67082945 janis.upenieks@mk.gov.lv
 • Sandris Sabajevs, Ministru prezidenta preses sekretārs, 67082865 sandris.sabajevs@mk.gov.lv
 • Evika Siliņa, Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs, 67082868 evika.silina@mk.gov.lv
 • Vita Žindika, Konsultante, 67082810 Vita.Zindika@mk.gov.lv
 • Inga Vutkeviča, Ministru prezidenta sekretāre, 67082801 inga.vutkevica@mk.gov.lv
 • Māris Cepurītis, Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, 67082823, maris.cepuritis@mk.gov.lv
 • Hosams Abu Meri, ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos
 • Guna Šnore, ārštata padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos
 • Andris Anspoks, ārštata padomnieks zinātnes un inovācijas jautājumos