Atjaunots: 24.02.2017

Ministru kabineta komitejas sēdes

Pirms lēmumu pieņemšanas valdība atsevišķus jautājumus izdiskutē Ministru prezidenta vadītās Ministru kabineta komitejas sēdēs.

 

Norise

Ministru kabineta komitejas sēdes parasti notiek reizi nedēļā – pirmdienās, un tās vada Ministru prezidents.
Sēdēs ar balsstiesībām piedalās visi Ministru kabineta locekļi, un viņiem ir tiesības izteikties par katru jautājumu. Atšķirībā no Ministru kabineta sēdēm, lēmumu pieņemšanai Ministru kabineta komitejā kvorums nav nepieciešams.

Ar padomdevēja tiesībām sēdēs piedalās valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki, citas amatpersonas, kā arī projektu izstrādātāji un citu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tas nepieciešams, lai pirms lēmuma pieņemšanas, Ministru kabinets varētu uzklausīt jautājumā iesaistītās puses un vispusīgi izvērtētu informāciju.

Ministru kabineta komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

 

Jautājumi

Ministru kabineta komitejā izvērtējautājumus, kurus institūcijas nav pilnībā saskaņojušas un par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmē.
Projekti, kas Ministru kabineta komitejā atbalstīti bez grozījumiem, Ministru kabineta sēdē parasti pieņem bez atkārtotas apspriešanas.

 

 

Darba kārtības un protokoli

Ministru kabineta komitejas kārtējo sēdes darba kārtību nosaka Ministru prezidents. Pirms katras sēdes ikviens var iepazīties ar tās darba kārtību, savukārt pēc tās – ar sēdes protokolu.

Ministru kabineta sēžu darba kārtības un protokoli