Atjaunots: 20.07.2018

ES fondi

 

Valsts kanceleja ir ne tikai viena no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām – atbildīgā iestāde, bet arī Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs – projektu īstenotājs.

Sadaļā “Atbildīgā iestāde" ir pieejama informācija par Valsts kancelejas pārziņā esošajām aktivitātēm un to uzraudzību, īstenotajiem projektiem, projektu sasniegumiem un veiktajiem pētījumiem.

Sadaļā “Valsts kancelejas projekti” ir pieejama informācija par Valsts kancelejas īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem, kā arī plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem.