Atjaunots: 12.09.2019

Atvērtā pārvaldība

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbībā, tajā skaitā, izmantojot inovācijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

OGP šobrīd iesaistījušās 75 pasaules valstis. Latvija piedalās OGP kopš 2011. gada. No 2016. gada Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

OGP galvenais instruments ir dalībvalstu ik 2 gadus izstrādātie nacionālie rīcības plāni, kas ietver 5 - 15 konkrētas apņemšanās (commitments), ko valsts uzņemas izpildīt nākamo 2 gadu laikā, lai sasniegtu kopīgos OGP mērķus atvērtās pārvaldības jomā.

Latvija līdz šim izstrādājusi trīs nacionālos rīcības plānus.

Valsts kanceleja 2019.gada 12.septembrī publicē un aicina jūs iepazīties ar diskusiju dokumentu par Ceturto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam. Aicinām uz diskusiju par šī plāna izstrādi 2019.gada 16.septembrī 14:30-17:00. Lūgums pieteikt dalību līdz 16.septembra 12:00  (sazinoties ar atbildīgo amatpersonu).  

Atbildīgā amatpersona Valsts kancelejā:

Inese Kušķe
Valsts pārvaldes politikas departaments
Pārmaiņu vadības nodaļa
Konsultante
67082910
inese.kuske@mk.gov.lv

Pasākumi

  • 2017.gada 16.novembrī Valsts kanceleja rīkoja tikšanos ar plānā īstenošanā iesaistītajām institūcijām un sadarbības partneriem (pasākuma programma)
Dokumenti