Atjaunots: 10.05.2019

Atvērtā pārvaldība

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbībā, tajā skaitā, izmantojot inovācijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

OGP šobrīd iesaistījušās 75 pasaules valstis. Latvija piedalās OGP kopš 2011. gada. No 2016. gada Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

OGP galvenais instruments ir dalībvalstu ik 2 gadus izstrādātie nacionālie rīcības plāni, kas ietver 5 - 15 konkrētas apņemšanās (commitments), ko valsts uzņemas izpildīt nākamo 2 gadu laikā, lai sasniegtu kopīgos OGP mērķus atvērtās pārvaldības jomā.

Latvija līdz šim izstrādājusi trīs nacionālos rīcības plānus. Šobrīd spēkā ir Latvijas Trešais rīcības plāns (apstiprināts Ministru kabinetā 2017. gada 7. novembrī).

Plašākai informācijai Valsts kanceleja aicina iepazīties arī ar diskusiju dokumentu par Trešā nacionālā rīcības plāna projektu (vairākas idejas tika izteiktas, tomēr netika attīstītas turpmākajā plāna saskaņošanas laikā). 

Atbildīgā amatpersona Valsts kancelejā:

Inese Kušķe
Valsts pārvaldes politikas departaments
Pārmaiņu vadības nodaļa
Konsultante
67082910
inese.kuske@mk.gov.lv

Pasākumi

  • 2017.gada 16.novembrī Valsts kanceleja rīkoja tikšanos ar plānā īstenošanā iesaistītajām institūcijām un sadarbības partneriem (pasākuma programma)
Dokumenti
  • Latvijas pirmais nacionālais rīcības plāns (LVENG)
  • Latvijas otrais nacionālais rīcības plāns (LV, ENG
  • Latvijas otrā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējums (LV, ENG)
  • OGP Timeline 2015-2018: Latvia 
  • Latvijas trešais nacionālais rīcības plāns (LV)
  • OGP 2016.gada Parīzes samita deklarācija (ENG)
  • OGP dibināšanās sanāksmes 2011.gadā kopīgā deklarācija (LV, ENG) 
  • Latvijas trešā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējums (LV)