Aktualitātes

30.10.2018 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 78 personas, tajā skaitā, 1 nepilngadīgu personu, kas naturalizējusies kopā ar vecākiem.

30.10.2018 Veselības ministrija

Otrdien, 30.oktobrī, Ministru kabineta sēdē izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par iespējamajiem risinājumiem efektīvākai informācijas apmaiņai starp ārstniecības iestādi un dzimtsarakstu nodaļu par jaundzimušajiem.

29.10.2018 Valsts kanceleja

Otrdien, 30. oktobrī, pie Zaļās zāles atbildes uz žurnālistu jautājumiem par izmaiņām adopcijas kārtībā sniegs labklājības ministrs Jānis Reirs.

24.10.2018 Ministru prezidents

Dienā, kad uz savu pirmo sēdi sanāks 13. Saeima, Ministru prezidenta valdībai apritēs 1000. diena, kopš tā tika apstiprināta ar deputātu balsojumu 2016. gada 11. februārī.

23.10.2018 Ārlietu ministrija

23. oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprināja kārtējo informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (Organisation Economic Co-operation and Development, OECD).

23.10.2018 Tieslietu ministrija

Otrdien, 23. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) direktora amatā uz noteiktu laiku pašreizējo direktora vietnieci Baibu Bangu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina atrodas ilgstošā prombūtnē. Baiba Banga ieņems MKD direktora amatu, sākot ar 2018. gada 1. novembri.

23.10.2018 Valsts kanceleja

23. oktobrī Ministru kabinets lēma virzīt apstiprināšanai Saeimā Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Atlīdzības likums). Likumprojekts paredz jaunu pieeju tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmai.

23.10.2018 Kultūras ministrija

Lai vēl šogad varētu veikt neatliekamus infrastruktūras sakārtošanas un uzlabošanas darbus četros profesionālajos izglītības kompetenču centros (PIKC), valdība 23. oktobra sēdē lēma piešķirt kopumā 1,1 miljonu eiro Ventspils Mūzikas vidusskolai, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, Nacionālajai Mākslu vidusskolai un Rīgas dizaina un mākslas vidusskolai.

23.10.2018 Izglītības un zinātnes ministrija

Veicot finansējuma pārdali starp valsts budžeta programmām, tiks nodrošināti nepieciešamie papildu līdzekļi vairākiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem, valsts pārvaldībā esošo sporta bāzu sakārtošanai, kā arī nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 2019. gadā.

23.10.2018 Tieslietu ministrija

Otrdien, 23. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus Krimināllikumā, lai ieviestu Eiropas Savienības direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Grozījumi izstrādāti, lai preventīvi aizsargātu indivīda un sabiedrības drošību no noziedzīgiem nodarījumiem un lai noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiktu saukts pie kriminālatbildības atbilstoši kaitējumam.

Lapas