Aktualitātes

19.02.2020 Ministru prezidents

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no 20. februāra Briselē piedalīsies īpaši sasauktā Eiropadomes sēdē par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu.

18.02.2020 Satiksmes ministrija

Otrdien, 18. februārī, Satiksmes ministrija (SM) informēja valdību par  Rail Baltica projekta progresu un Latvijas prioritārajām aktivitātēm, lai saņemtu valdības atbalstu Baltijas valstu pieteikumam Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) sestajam uzsaukumam (CEF6). Latvijai nepieciešamais finansējums ir  297, 6 milj. euro apmērā.

18.02.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai palielinātu atbalstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb “PuMPuRS”* īstenošanai, otrdien, 2020. gada 18. februārī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz projektam papildu finansējumu vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā.

18.02.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Pašvaldībām un jaunatnes organizācijām katru gadu ir iespēja piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajos atklātajos konkursos, lai pretendētu uz valsts budžeta finansējumu dažādu jauniešu iniciatīvu un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam. Lai mazinātu administratīvo slogu, vienkāršotu pieteikšanās, atskaišu iesniegšanas kārtību un citas procedūras, IZM sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir izstrādājusi grozījumus kārtībā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu jauniešu iniciatīvas projektiem.

18.02.2020 Zemkopības ministrija

Otrdien, 18. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos, kas pilnveidos un uzlabos makšķerēšanas un zemūdens medību iespēju izmantošanu Latvijas ūdeņos.

18.02.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2020.gada 18.februārī – Šodien Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi”.  Kopējais programmas līdzfinansējums ir 16 470 588 eiro un tās ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes klimata pārmaiņu un vides jomā.

18.02.2020 Satiksmes ministrija

Otrdien, 18. februārī, Ministru Kabinets (MK) atbalstīja virkni grozījumu Autopārvadājumu likumā, kas veicinās administratīvo pārkāpumu kodifikāciju autopārvadājumu jomā,  vienlaikus pārņemot Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu prasības autopārvadājumu kontroles jomā.

18.02.2020 Satiksmes ministrija

Lai nodrošinātu Latvijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem iespēju bez vīzu noformēšanas ieceļot Krievijas Federācijas teritorijā un palikt lidostā vai tās administratīvās teritorijas robežās, otrdien, 18. februārī Ministru kabinets (MK) atbalstīja abu valdību turpmāko vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas un Krievijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem. Vienošanos paredzēts noslēgt diplomātisko notu apmaiņas ceļā.

18.02.2020 Kultūras ministrija

Valdība šodien, 18. februārī, lēma Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) ēku bez atlīdzības pārņemt valsts īpašumā un nodot Kultūras ministrijas (KM) valdījumā. Ēkā Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, tāpat kā 150 gadus līdz šim tiks turpināta LNOB funkciju nodrošināšana.

Lapas