Aktualitātes

05.11.2018 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets 5. novembrī akceptēja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikumā, nosakot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pienākumu veikt ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas uzraudzību.

05.11.2018 Satiksmes ministrija

Ministru kabinets pirmdien, 5. novembrī apstiprināja Satiksmes ministrijas iesniegto plāna projektu "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018. – 2022. gadam” (Indikatīvais plāns).  Pamatojoties uz Indikatīvo plānu tiks noslēgts daudzgadu līgums starp Satiksmes ministriju (SM) un valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” (LDz).

05.11.2018 Zemkopības ministrija

Valdība pirmdien, 5. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par veterinārajām prasībām mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā.

02.11.2018 Valsts kanceleja

5. novembra Ministru kabineta sēdes ietvaros paredzētās mediju iespējas.

30.10.2018 Labklājības ministrija

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas virzīto likumprojektu "Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību" un ar likumprojektu saistītos grozījumus likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" un Krimināllikumā, lai ratificētu Eiropas Padomes 2015. gada 25. marta Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību (turpmāk – Konvencija).

30.10.2018 Labklājības ministrija

Turpmāk ārvalstu adoptētājs nevarēs adoptēt bērnu no audžuģimenes, izņemot gadījumu, ja ārvalsts adoptētājs būs bērna radinieks. Tāpat precizēts, kāda veida dokumenti ārvalsts institūcijai jāiesniedz Labklājības ministrijai adopcijas gadījumos.  

30.10.2018 Kultūras ministrija

30. oktobra sēdē Ministru kabinets (MK) apstiprināja vairākas izmaiņas Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) likumā. Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt vienotu sabiedrības integrācijas politikas plānošanu un īstenošanas koordināciju, optimālu SIF pārraudzību un efektīvu darbību, izveidot efektīvu SIF padomi un nodrošināt fonda darbību atbilstoši tā stratēģijā paredzētajam un politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī sekmēt valsts budžeta finansējuma caurskatāmu izlietojumu.

30.10.2018 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 30. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos par valsta atbalstu lauksaimniecībai, pārdalot neizmantotos finanšu līdzekļus (39 500 eiro) starp valsts atbalsta programmām.

30.10.2018 Tieslietu ministrija

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"". Ar grozījumiem pārskatīti zvērinātu tiesu izpildītāja amata atlīdzības takses apmēri nolūkā nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja statusu, ieguldītā darba un piedzenamā parāda apmēru samērīgu zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzību.

30.10.2018 Finanšu ministrija

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai. Tie detalizēti nosaka vienotā nodokļu konta īstenošanas jautājumus.

Lapas