Aktualitātes

18.11.2018 Ministru prezidents

Mūsu ģeogrāfiskajos platuma grādos novembra otrajā pusē dienas vienmēr ir pelēkas un tumšas. Pavisam reti var ieraudzīt sauli, kura uz īsu brīdi izgaismo zemi, kailos kokus un cilvēkus, bet pēc tam pazūd aiz apvāršņa.

16.11.2018 Valsts kanceleja

Aizsākot valsts svētku svinības, 16. novembrī, tika atklāts Ministru kabineta ēkas izgaismošanas projekts “Mosties!”, kas tapis sadarbībā ar projektu “MESA”. Četras dienas, starojot uz valdības nama, tas atgādinās – Latvijā viss ir iespējams!

15.11.2018 Kultūras ministrija

Atbilstoši Mediju politikas pamatnostādnēs ietvertajam rīcības virzienam – mediju nozare pašorganizējas vienota ētikas kodeksa izstrādē un tā īstenošanas uzraudzībā - tā iniciēšanai paredzētajam finansējumam, Kultūras ministrija (KM) izstrādājusi un 21. novembra Ministru kabineta komitejas sēdē virza izskatīšanai konceptuālo ziņojumu par mediju ombuda izveidi, sastāvu, darbības vadlīnijām un lauku.

15.11.2018 Valsts kanceleja

Piektdien, 16. novembrī, plkst. 17.00 ar Ministru prezidenta Māra Kučinska, Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska un mūziķa Gata Irbes no projekta “MESA” klātbūtni tiks atklāts Ministru kabineta izgaismošanas projekts “Mosties!”.

14.11.2018 Valsts kanceleja

Aicinājums vairot iedzīvotāju medijpratību pēdējā laikā izskan bieži, tādēļ nav nekāds pārsteigums, ka daļa cilvēku izstrādājuši arī paši savus paņēmienus, kā atpazīt viltus ziņas un neieslīgt dezinformācijas burbulī. Iedzīvotāji snieguši vērtīgus padomus mājaslapā http://ej.uz/taure, apzinoties, ka ikvienam jāiesaistās cīņā ar viltus ziņu un dezinformācijas tālāku izplatīšanos.

14.11.2018 Valsts kanceleja

Augšām cēlās gaismas pils – devīze, ko šogad ar dažādu objektu starpniecību pauž gaismas festivāls “Staro Rīga”, cildinot Latvijas valsts simtgadi.

13.11.2018 Kultūras ministrija

Lai noteiktu personas darba gaitu apliecinošos dokumentus, kā arī izglītojamās personas dokumentus, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņus, 13. novembra sēdē valdība apstiprinājusi Kultūras ministrijas (KM) izstrādātos noteikumus "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem arhīviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem."

13.11.2018 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 13. novembra sēdē tika akceptēti Ekonomikas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”, kuru mērķis ir nodrošināt, ka kredīta devēji un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji efektīvi veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumus.

13.11.2018 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 13. novembra sēdē piešķirti papildu 3 554 883 eiro uzņēmēju atbalstam ES fondu programmas “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”  2. atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem. Papildu finansējums rasts no šīs pašas atbalsta programmas 1. atlases kārtas pārpalikuma.

13.11.2018 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 13. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Grozījumi skar vietējās rīcības grupas - biedrības un nodibinājumus, kuriem piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanai.

Lapas