Aktualitātes

03.06.2014 Labklājības ministrija

Tuvāko septiņu gadu laikā 41,02 miljonus eiro Eiropas Savienības (ES) finansējuma plānots ieguldīt tā saucamo pārtikas paku un cita materiālā atbalsta nodrošināšanai vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.

03.06.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 3.jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2014.-2016.gadam (turpmāk – Plāns) un noteica Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju šī Plāna īstenošanā.

03.06.2014 Veselības ministrija

Šodien, 3.jūnijā, Ministru kabineta sēdē atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, kas paredz pakļaut kontrolei vēl virkni jaunu psihoaktīvo vielu, vielu tramadols, kā arī mainīt kontroles statusu vielai GHB.

03.06.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 3.jūnijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”, tos papildinot ar integrētās augu

03.06.2014 Satiksmes ministrija

Otrdien, 3.jūnijā, valdība apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kas paredz no vairākām starptautiskām normām pārņemt jaunas prasības jūrnieku veselības atbilstībai darbam uz kuģa.

03.06.2014 Satiksmes ministrija

Atbilstoši likumam „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” valdība noteica tiešo nodokļu atvieglojumu SIA „Baltic New Technologies” lielo ieguldījumu projektam „Naftas-ķīmijas rūpnīca BNT”.

03.06.2014 Ekonomikas ministrija

Latvijas ekonomikas iekļaušanās ES Vienotā tirgus telpā ir neatsverama vērtība. Latvijas uzņēmēju precēm un pakalpojumiem tiek nodrošināta brīva pieeja vairāk nekā 500 miljonu lielam patērētāju tirgum. ES Vienotā tirgus potenciālu Latvijas uzņēmēji ir sekmīgi izmantojuši, ko pierāda tas, ka desmit gadu laikā trīs reizes palielinājies eksports uz ES dalībvalstīm (2004. gadā – 2280 milj. euro, bet 2013. gadā – 7101 milj. euro). Savukārt iedzīvotājiem ES Vienotais tirgus ir nodrošinājis daudz plašāku preču un pakalpojumu klāstu un iespējas atrast sev izdevīgākos piedāvājumus.

03.06.2014 Tieslietu ministrija

Šodien, 3.jūnijā, Ministru kabinets akceptēja grozījumus Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL). Tos izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa, kurā bija pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Rīgas apgabaltiesas un Tieslietu ministrijas.

03.06.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā. Līdz ar MK lēmumu likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā.

03.06.2014 Labklājības ministrija

Otrdien, 3.jūnijā, valdībā izskatīts Labklājības ministrijas (LM) informatīvais ziņojums, kas atspoguļo darba tirgus situāciju Latvijā 2013.gadā, kā arī sniedz informāciju par 2014.gadā darba tirgū pieprasītajām profesijām un nepieciešamajām prasmēm darbiniekiem.

Lapas