Aktualitātes

23.11.2018 Valsts kanceleja

Pirms simt gadiem – 1918. gada 26. novembrī – notika pirmā Latvijas Pagaidu valdības sēde, ko protokolēja Valsts kancelejas pirmais direktors Dāvids Rudzītis. Lai atzīmētu šo vēsturiski nozīmīgo notikumu, pirmdien, 26. novembrī, plkst. 12.00 Rīgas pilī notika svinīga valdības sēde.

21.11.2018 Iekšlietu ministrija

Trešdien, 21. novembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 60 personas, tajā skaitā, 2 nepilngadīgas personas, kas naturalizējušās kopā ar vecākiem.

21.11.2018 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība trešdien, 21. novembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto noteikumu projektu par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem, kuras pirmsskolas izglītības iestādes sāks ieviest no 2019./2020. mācību gada.

21.11.2018 Kultūras ministrija

21. novembrī valdība lēma Ministru kabineta Atzinības rakstus piešķirt 4 izcilām personībām – sinologam Pēterim Pildegovičam, mežsaimniekam Ivaram Bērziņam, mežzinātniekam Zigurdam Kariņam un pedagogam, kokrūpniekam Laimonim Kūliņam.

21.11.2018 Veselības ministrija

Trešdien, 21.novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Veselības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu*, kas aktualizē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) maksas pakalpojumu cenrādi atbilstoši faktiskajām izmaksām. Jau ziņots, ka izmaiņas attiecas uz nelielu daļu NMPD sniegto pakalpojumu, piemēram, šobrīd vidēji dienā tiek izrakstīti 12 rēķini par gadījumiem, kad mediķu brigādes izsauktas situācijās, kad nav apdraudēta personas veselība vai dzīvība un medicīniskā palīdzība būtu jāsaņem pie ģimenes ārsta.

21.11.2018 Valsts kanceleja

20. novembrī publiski tika paziņots Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora atlases konkursa uzvarētājas vārds – Ieva Jaunzeme. No visiem amata pretendentiem viņa guva visaugstāko konkursa komisijas un personālatlases kompānijas novērtējumu.

21.11.2018 Kultūras ministrija

Ministru kabineta komiteja (MKK) 21. novembra sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) virzītā un mediju nozares vairākuma atbalstītā mediju ētikas uzraudzības mehānisma – pašregulatīvas, koleģiālas Mediju ētikas padomes – izveidi. Lēmums pieņemts izvērtējot KM sagatavoto konceptuālo ziņojumu par mediju ombuda izveidi, sastāvu, darbības vadlīnijām un lauku.

21.11.2018 Valsts kanceleja

Valdība trešdien, 21. novembrī, atbalstīja Ministru kabineta ieteikumu projektu “Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi”, kura mērķis ir sekmēt vienotu izpratni par vērtībām un ētikas pamatprincipiem valsts pārvaldē, kā arī iedzīvināt uz vērtībām balstītu kultūru, tādējādi vairojot sabiedrības uzticēšanos un veicinot lēmumu pieņemšanas kvalitāti.

20.11.2018 Valsts kanceleja

Trešdien, 21. novembrī, plkst. 9:00 notiks Ministru kabineta komitejas sēde, uzreiz pēc tās – Ministru kabineta sēde.

20.11.2018 Valsts kanceleja

Ir noslēdzies Valsts kancelejas rīkotais Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora atlases konkurss. Iegūstot visaugstāko komisijas novērtējumu, par konkursa uzvarētāju atzīta Ieva Jaunzeme.

Lapas