Aktualitātes

26.09.2018 Valsts kanceleja

Trešdien, 26. septembrī, pirmajā sēdē jaunā sastāvā tikās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome (Memoranda padome), kurā diskutēja par aktuālajiem jautājumiem, kas skar finansējumu NVO sektoram un padomes darba uzlabošanu.

25.09.2018 Izglītības un zinātnes ministrija

Latviešu valodas kā mūsu valsts identitātes un vērtības veidojošā pamatelementa ilgtspējas, lingvistiskās kvalitātes un konkurētspējas Latvijā un pasaules valodu kontekstā stiprināšanai Ministru kabinets otrdien, 25.septembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotu un finansētu valsts pētījumu programmu “Latviešu valoda”.

25.09.2018 Ministru prezidents

Otrdien, 25. septembrī, valdība pieņēma visaptverošu Rīcības plānu par Moneyval 5.kārtas novērtēšanā iekļautajām rekomendācijām Latvijas AML/CTF sistēmai. Plāna rīcības virzieni atbilst Moneyval novērtējuma sistēmas 11 efektivitātes rādītājiem.

25.09.2018 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 25. septembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātos noteikumus “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, nosakot vispārīgās prasības informācijas ievietošanai internetā un nodrošinot piekļūstamību, lietotājorientētu pieeju un Latvijas Atvērto datu portāla efektīvu darbību.

25.09.2018 Ekonomikas ministrija

Ņemot vērā komersantu lielo interesi par ES fondu programmu ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem (turpmāk – atbalsta programma), Ekonomikas ministrija sagatavoja noteikumus otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai. 2018. gada 25. septembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja sagatavotos Ministru kabineta noteikumus.

25.09.2018 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 25. septembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 61 personu, to skaitā 2 nepilngadīgas personas, kas naturalizējušās kopā ar vecākiem.

25.09.2018 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 25. septembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par pakalpojumu vides pilnveidi”. Ziņojumā ir minēti priekšlikumi Latvijas valsts pārvaldes pakalpojumu vides uzlabošanai.

20.09.2018 Ministru prezidents

Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 20. septembrī, Zalcburgā piedalījās neformālajā Eiropadomes sanāksmē. Šīs sanāksmes ietvaros liela uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas skar iekšējo drošību, tostarp vēlēšanu drošību un kiberdrošību.

20.09.2018 Ministru prezidents

Ministru prezidents Māris Kučinskis trešdien, 19. septembrī, Zalcburgā kopā ar pārējo 27 Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītājiem uzsāka darbu neformālajā Eiropadomē.

18.09.2018 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 18. septembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam. Tas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas paredz īpašus reģionālās politikas atbalsta pasākumus Latgales plānošanas reģionam. Rīcības plāna mērķis ir panākt reģionālo atšķirību mazināšanos, nodrošinot Latgales reģionā efektīvus pasākumus ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai, jaunu darbavietu radīšanai un labklājības paaugstināšanai.

Lapas