15.09.2020
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VARAM: pašvaldībām pieejams finansējums jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekta izstrādei

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto noteikumu projektu ”Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Lai pašvaldības veiksmīgi uzsāktu darbu jaunajās teritorijās, tām kopīgi strādāt jāsāk jau tagad. Ir jāmeklē risinājumi, kā iedzīvotājiem nodrošināt labākus pakalpojumus, kā uzlabot to pieejamību un kvalitāti, apvienojot esošās iestādes vienā vai  pilnveidojot vairākas esošās struktūras atbilstoši jaunveidojamā novada prasībām. Pieejamais finansējums būs atbalsts kvalitatīva apvienošanas projekta izstrādei.”

Valsts mērķdotācijas kopējais apjoms ir 525 000 eiro, kas sadalīts pa gadiem, attiecīgi 2020. gadā 367 500 eiro apmērā, bet 2021. gadā 157 500 eiro apmērā. Vienam projektam pieejamais finansējums paredzēts 18 750 eiro apmērā, taču pašvaldības var iesniegt pieteikumu, kurā kopējās izmaksas ir arī lielākas par norādīto summu, paredzot, ka daļu izmaksu līdzfinansēs pašvaldības.

Lai atbalstītu jauno pašvaldību izveidošanas procesu un veicinātu apvienojamo pašvaldību sadarbību pirms darbu uzsāk jaunievēlētās domes, līdzfinansējums tiks piešķirts administratīvās struktūras izstrādei pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020. gada 1.janvāri. Šai pašvaldībai projekta izstrādē ir jāiesaista arī pārējās apvienojamās pašvaldības, kuru domju priekšsēdētāji sniegs nepieciešamo informāciju, lai rastu labāko apvienošanas risinājumu. Kopumā noteikumu projekts attiecas uz 105 pašvaldību institucionālo un funkcionālo struktūru, kur administratīvo teritoriju apvienošanās rezultātā tiks izveidotas 28 jaunas pašvaldības.

Lai pretendētu uz mērķdotācijas saņemšanu atbildīgai pašvaldībai līdz 2020.gada 30.septembrim jāiesniedz pieteikums Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA).

Pieteikumā pašvaldībai jāiekļauj visu apvienojamo novada pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kā arī kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju darbības raksturojums, to turpmākais darbības modelis jaunveidojamā novadā, kā arī jāpievieno jaunās domes administrācijas pārvaldes modelis un pašvaldības nolikuma projekts.

 

Papildu informācija:

Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478, e-pasts: mailto:agnese.varpina@varam.gov.lv
vwww.varam.gov.lv

Dalīties