29.10.2014
Valsts kanceleja

Valdības deklarācijas izstrādē iesaistīs nevalstiskās organizācijas

Valdības un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji vienojušies par turpmāko rīcību, kas paredz NVO iesaisti Valdības deklarācijas izstrādē. NVO iesaistes mehānisms pārrunāts trešdien, 29.oktobrī, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, pārstāvot valdības pusi, sēdē klātesošos NVO pārstāvjus iepazīstināja ar Valdības deklarācijas izstrādes procesu, informējot, ka jaunās Valdības deklarācijas saturs tika gatavots, balstoties uz koalīciju veidojošo trīs politisko partiju programmām. Topošās valdības deklarācijā ir izvirzītas trīs galvenās prioritātes– tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda labklājība Latvijā, kā arī valsts drošība.

Savu redzējumu par Valdības deklarācijas projektu aicināti izteikt arī sociālie un sadarbības partneri, ar kuriem plānota atsevišķa tikšanās, piektdien, 31.oktobrī.

Memoranda padomes sēdē Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta eksperte Gunta Robežniece klātesošos iepazīstināja ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu rīcības plāna projektu 2014.-2016.gadam. Plānā kā nozīmīgākie rīcības virzieni noteikti pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jomas attīstība, nacionālā identitātes nostiprināšana, kā arī saliedētas sociālās atmiņas veicināšana, ko paredzēts īstenot ar nozarei atbilstošu pasākumu un aktivitāšu organizēšanu.

Savukārt Finanšu ministrijas (FM) Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītāja Irita Lukšo prezentēja priekšlikumus par to, kā precīzāk definēt sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kritērijus.

Par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2009.-2014. gada periodā ziņoja FM EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece Guntra Želve, akcentējot, ka kopējais Latvijai piešķirtais neto finansējums projektiem ir par aptuveni 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu periodā. G.Želve informēja arī par pozitīvo tendenci NVO sektoram - tāpat kā iepriekšējā finanšu instrumentu periodā arī šībrīža finansējums NVO, kas tiek ieviests caur programmu „NVO fonds”. Šajā periodā programmai tika paredzēti vairāk nekā 10,3 miljoni eiro, kas ir par 1,8 reizēm vairāk kā iepriekšējā periodā.

Sēdes materiāli pieejami šeit: http://ejuz.lv/b4

Par NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi:

NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt NVO un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Plašāka informācija NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu šeit: http://ejuz.lv/b5.

 

 

Laura Titāne
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082929
E-pasts: laura.titane@mk.gov.lv

Dalīties