Aktualitātes

16.07.2019 Valsts kanceleja

16. jūlijā Ministru kabinetā plānotas vairākas mediju iespējas.

15.07.2019 Ministru Kabinets

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, noslēdzot darba vizīti Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), atzīmē, ka ASV prezidenta administrācijas un Kongresa pārstāvji pozitīvi vērtē Latvijas valsts paveikto gan nacionālās aizsardzības spēju stiprināšanā, gan uzņēmējdarbības un investīciju vides sakārtošanu.

12.07.2019 Ministru Kabinets

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 9. un 10. jūlijā, tiekoties ar ASV augstākajām amatpersonām Vašingtonā, ir pārrunājis Latvijas un ASV divpusējās attiecības, ASV atbalstu Latvijas drošībai, kā arī transatlantiskās sadarbības un starptautiskās drošības jautājumus, finanšu sektora uzraudzības stiprināšanu un investīciju iespējas, apliecinot, ka ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris un ciešs sabiedrotais.

11.07.2019 Valsts kanceleja

Piektdien, 12. jūlijā, Valsts kanceleja izsludinās atklātu konkursu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja amatam. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 12. augustam.

10.07.2019 Ārlietu ministrija

2019. gada 9. jūlijā Ministru kabinetā tika pieņemti divi rīkojuma projekti par civilo ekspertu Oskara Kastēna un Raimonda Koptenkova dalību ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine), sākot ar šī gada 1. augustu.

09.07.2019 Kultūras ministrija

Lai Latvijā sekmētu sadarbību un dialogu starp romiem, pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem, valdība 9. jūlija sēdē, izskatot Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto informatīvo ziņojumu*, lēma par projekta „Latvijas romu platforma” turpināšanu un tam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

09.07.2019 Kultūras ministrija

9. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts Kultūras ministrijas informatīvais ziņojums par pagaidu līdzekļu piešķiršanu Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma organizēšanai 2019. gadā, jo Eiropas Savienības piešķirtais finansējums pilnā apmērā tiks pārskaitīts 2020. gadā pēc foruma veiksmīgas norises.

09.07.2019 Labklājības ministrija

Pērn, salīdzinot ar 2017.gadu, reģistrēts ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājums. Salīdzinot ar 2017.gadu,  pērn šādu bērnu skaits bija samazinājies par 231 cilvēkiem.

09.07.2019 Kultūras ministrija

9. jūlija sēdē Ministru kabinets izskatījis un apstiprinājis Kultūras ministrijas sagatavotos grozījumus Arhīvu likumā, saskaņojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas* prasības ar sabiedrības tiesībām uz informācijas pieejamību.

09.07.2019 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

9.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)  sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību”, kurā izklāstīti un pamatoti veicamie pasākumi, lai nodrošinātu par plūdiem atbildīgo institūciju – VARAM, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), AS “Latvenergo”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), pašvaldību, mazo HES īpašnieku - rīcības un sadarbspēju ārkārtas situācijās daudz operatīvāku un efektīvāku, tādējādi mazinot plūdu nodarītos zaudējumus iedzīvotājiem un tautsaimniecības sektoriem.

Lapas