11.08.2020
Ekonomikas ministrija

Piešķir 1 miljonu eiro aizdevumu izsniegšanai augsta riska inovatīviem komersantiem

Ministru kabineta 11.augusta sēdē apstiprināti grozījumi Altum ieviestajā ES fondu mikroaizdevumu un starta aizdevumu uzņēmējiem programmā, piešķirot papildu finansējumu mikrokreditēšanai un aizdevumiem biznesa uzsācējiem, kā arī precizējot atbalstāmās darbības un atbalsta izsniegšanas nosacījumus.

Atbalstam biznesa uzsācējiem tiek novirzīts 1 miljons eiro aizdevumu izsniegšanai augsta riska inovatīviem komersantiem. Komersantiem agrīnās attīstības stadijā ne reti ir grūtības saņemt komercbankas aizdevumu inovatīvu produktu izstrādei; tāpat tie ne vienmēr var piesaistīt finansējumu riska kapitāla veidā, līdz ar to pārdalītais finansējums ir paredzēts šādu uzņēmumu kreditēšanai, kas tiks veikts pilotprojekta ietvaros.

Tāpat grozījumi precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus nekustamo īpašumu nozares komersantiem - turpmāk atbalstīti tiks nekustamā īpašuma attīstīšanas projekti modernu, drošu un energoefektīvu telpu izveidei, kurus īstenos gan ražošanas uzņēmumi, gan pakalpojumu sniedzēji.

Vienlaikus atcelti ierobežojumi attiecībā uz atbalsta saņemšanu uzņēmumiem, kas jau iepriekš saņēmuši atbalstu riska kapitāla, akcelerācijas investīciju veidā un saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, tādējādi veicinot šo uzņēmumu tālāku attīstību.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr.328 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.  

 

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv

Dalīties