09.07.2019
Kultūras ministrija

MK izskatīts ziņojums par Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma finansējumu

9. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts Kultūras ministrijas informatīvais ziņojums par pagaidu līdzekļu piešķiršanu Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma organizēšanai 2019. gadā, jo Eiropas Savienības piešķirtais finansējums pilnā apmērā tiks pārskaitīts 2020. gadā pēc foruma veiksmīgas norises.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ir starptautiski nozīmīgs ikgadējs pasākums, kas 2019. gada septembrī notiks Rīgā jau 23. reizi.

Foruma mērķis ir nostiprināt Latvijas kā vadošās Baltijas valsts statusu dokumentālā kino jomā starptautiskajā arēnā, veicinot Latvijas un Baltijas jūras reģiona dokumentālā kino atpazīstamību un izplatību, kā arī dokumentālo filmu kopražojumu veidošanos.

Foruma ietvaros ik gadu tiek organizēts dokumentālo filmu projektu tirgus nozares profesionāļiem, kā arī pasaules aktuālāko dokumentālo filmu skate ikvienam interesentam.

Foruma organizētājs kopš 2006. gada ir Nacionālais kino centrs (NKC). Foruma norisei ik gadu ticis piešķirts Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas „Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas „Media” finansējums, kā arī attiecīgs Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

2019. gada 20. maijā NKC ir saņēmis oficiālu Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) paziņojumu par to, ka pilnā apmērā ir atbalstīts NKC iesniegtais Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma projekts, piešķirot tā norisei 2019. gadā finansējumu 59 000 eiro apmērā.

Saskaņā ar programmas „Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas „Media” finansēšanas noteikumiem paredzams, ka NKC 2019. gadā tiks pārskaitīti 70 % no piešķirtā finansējuma. Atlikušie 30 % finansējuma tiks pārskaitīti 2020. gada sākumā pēc tam, kad Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra būs izvērtējusi un akceptējusi Nacionālā kino centra iesniegto 2019. gada Foruma kopējā finansējuma izlietojuma atskaiti. Attiecīgi pašlaik šo līdzekļu – kopumā 17 700 eiro – pieejamību nepieciešams nodrošināt no valsts budžeta.

Papildu programmas „Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas „Media” finansējumam NKC 2019. gada filmu foruma norisei ir paredzējis 50 000 eiro pamatbudžeta līdzekļu, kā arī piesaistījis Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējumu 9 500 eiro apmērā.

Filmu foruma finansējums plānots kinoteātru īrei, filmu demonstrēšanas tiesībām, filmu transportēšanai, tulkošanas izmaksām, filmu režisoru dalībai, pasniedzēju un televīzijas pārstāvju uzturēšanas izdevumiem, pasniedzēju honorāriem, bukletu, afišu iespieddarbiem, informatīvajiem izdevumiem, kā arī atlīdzībai forumam piesaistītajiem darbiniekiem filmu programmas izveidē, realizācijā, projektu atlasē un informatīvo materiālu izgatavošanā. 

Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
Tālr. (+371) 67330254
Dalīties