10.08.2020
Ministru prezidents

Ministru prezidenta paziņojums par prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā

Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas nav notikušas atbilstoši Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) standartiem, kā arī starptautiskajiem novērotājiem no EDSO un Eiropas Padomes nebija iespējams piedalīties vēlēšanu novērošanā. Šī brīža situācija Baltkrievijā liecina par to, ka oficiāli izziņotie prezidenta vēlēšanu sākotnējie rezultāti neatbilst patiesajai vēlētāju izvēlei.
Aicinu Baltkrievijas varas iestādes atturēties no neproporcionāla spēka izmantošanas pret mierīgajiem protestētājiem, kā arī nekavējoties atbrīvot apcietinātos protesta akciju dalībniekus. Dialogs ir vislabākais veids, kā veicināt visas sabiedrības attīstību un tās labklājības pieaugumu, diskutējot  par nepieciešamajām pārmaiņām. Aicinu EDSO un citas starptautiskās kompetentās organizācijas iesaistīties sarežģītās situācijas miermīlīgā risināšanā. Rosinu visām pusēm sēsties pie sarunu galda, lai atrisinātu domstarpības.  Atbalstu Baltkrievijas tautas vēlmi dzīvot neatkarīgā un demokrātiskā valstī, īstenojot vārda un pulcēšanās brīvības. Tikai ievērojot demokrātiskās pamattiesības un pilsoniskās brīvības, būs iespējama tālāka ES un Baltkrievijas attiecību pozitīva attīstība.  Latviju un Baltkrieviju vieno labas kaimiņattiecības, un mums ir svarīgi, lai Baltkrievija būtu stabila, suverēna un ekonomiski spēcīga valsts.

 

Ārlietu ministrijas paziņojums par prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā

Valsts prezidenta Egila Levita paziņojums par vēlēšanām Baltkrievijā

Sandris Sabajevs,
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tel.: 67082865, mob. tel.: 22087726
E-pasts: Sandris.Sabajevs@mk.gov.lv

Dalīties