25.08.2020
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministrs Pūce investīciju projektu trešajā kārtā virza valsts aizdevumu piešķiršanu 56 pašvaldību projektiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP!) virzītā ekonomikas atbalsta plāna ietvaros ministrija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) rīkojumu projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” piešķirt valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas trešajā kārtā līdz 2020. gada 3. augustam.  

Ministrs Juris Pūce: “Šī ir jau trešā investīciju projektu pieteikumu kārta, kas sniedz iespēju daudzām Latvijas pašvaldībām saņemt atbalstu, lai īstenotu projektus, kas šī brīža apstākļos  stiprina ekonomiku, tostarp, nodrošina ar darbu lielu daļu Latvijas iedzīvotāju.” 

Trešajā projektu pieteikumu pieņemšanas ciklā kopumā tika saņemti 74 projektu pieteikumi no 40 pašvaldībām. Atbalstu guva 56 projektu pieteikumi par kopējo summu 25 150 273,72 EUR, no kuriem 18 749 320,00 EUR ir valsts aizdevums. Tāpat, sākot no trešās kārtas, tika papildinātas arī atbalstāmo projektu jomas - izglītības iestāžu darbības nodrošināšana atbilstoši higiēnas prasībām, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību higiēnas prasībām. Kopumā šogad finansējuma pieejamībai jau sagatavoti un MK atbalstīti 181 pašvaldību projektu pieteikumi kopumā par 90,7 milj. EUR, no kuriem valsts aizdevums ir 66,9 milj. EUR.  

Valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai piesakoties, jāņem vērā, ka investīciju projekta aizņēmuma apmērs nevar būt lielāks par 75% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 25%. Tika noraidīti 18 projektu pieteikumi, starp galvenajiem noraidīšanas iemesliem ir finanšu kritēriju neizpilde, kā arī nepilnīga tehniskā projekta izstrāde – nav izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts, projekts daļēji vai pilnīgi neatbilst MK noteikumos Nr. 456 paredzētajiem ieguldījumu mērķiem u.c. 

Iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtēja komisija, kuras sastāvā ietilpst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji.  

Pašvaldību atbalstam ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību 2020. gada 14. jūlijā tika pieņemti MK noteikumi Nr.456*, kas nosaka nosacījumus un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts budžeta aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai, piešķirot aizdevumu ieguldījumiem projektos, kuru īstenošana sākas 2020. gadā.

Pašvaldību aizdevumu programma ir tikai viena daļa no ministra Pūces ekonomikas atveseļošanas plāna, kas paredz sociāli, ekonomiski un attiecībā uz vidi atbildīgu sākotnēji plānoto investīciju pārstrukturizāciju, lai nodrošinātu, ka pieejamais finansējums tiek pamatā novirzīts COVID-19 seku mazināšanai uz tautsaimniecību, tostarp radot darba iespējas iedzīvotājiem

Papildus pašvaldībām ir iespējas pieteikties valsts aizdevumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” VARAM veica pirmo projektu pieteikumu atlases kārtu, kuras ietvaros 2020. gada 2. jūnijā MK tika atbalstīti 15 projekti no 11 pašvaldībām. Līdz š.g. 17.augustam norisinājās otrā pašvaldību pieteikumu kārta, un drīzumā apstiprināšanai uz MK tiks virzīti atbalstāmie projekti. Kopumā abās kārtās 17 atbalstīto investīciju projektu kopējais izmaksas ir plānotas 49 840 373,86 EUR apmērā, no kuriem 24 896 707,11 EUR ir valsts aizdevums (2020. gadā – 8,7 milj. EUR, 2021. gadā – 16 milj. EUR, 2022. gadā – 128 850 EUR). Plānots, ka piešķirto investīciju rezultātā tiks radītas 2 565 jaunas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs – Liepājā, Ventspilī, Tukuma novadā, Jūrmalā, Jelgavā, Olaines novadā, Mārupes novadā,  Stopiņu novadā, Salaspils novadā, Ķekavas novadā, Ādažu novadā un Siguldas novadā, kā arī Rīgā.

 * MK noteikumi Nr. 456 aizstāj Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumus Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuriem jau iepriekšējās divās kārtās tika piešķirti valsts aizdevumi pašvaldībām. 

Infografika aplūkojama šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv
 

Dalīties