11.08.2020
Izglītības un zinātnes ministrija

Latvijas skolas saņems viedierīces 3,97 miljonu eiro vērtībā

Valdība šodien, 2020. gada 11. augustā, atbalstīja 3,97 miljonu eiro piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs. Tā ir daļa no Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas finansējuma.

Organizējot viedierīču iegādi, līdz gada beigām IZM plāno iegādāties portatīvos datorus, kas tiks nogādāti pašvaldībām, kuras atbilstoši proporcionālajam sadalījumam tos nodos skolām.

“Investīcijām mūsdienīgā izglītības sistēmā jābūt vienai no valsts galvenajām prioritātēm. Šo nepieciešamību vēl vairāk apliecināja Covid-19 pandēmijas rosinātās attālinātās mācības. Ministrija turpina darbu arī pie citiem risinājumiem, kas sekmēs izglītības iestāžu iespējas nodrošināt kvalitatīvu, personalizētu izglītību," akcentē izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

 

Skolas viedierīces varēs izmantot gan ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto mācību procesa nodrošināšanai, primāri tās piešķirot skolēniem no daudzbērnu un sociāli mazaizsargātām ģimenēm.

Ar 2020.gada septembri tiks uzsākta pilnveidotā mācību satura īstenošana pamatizglītības un vidējās izglītības posmā. Lai sasniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus, izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu.

Paralēli šai aktivitātei IZM sadarbībā ar Satiksmes ministriju risina jautājumus par interneta pieejamību un jaudu, kā arī plāno mācību saturu skaidrojošu videomateriālu sagatavošanu kā turpinājumu “Tava klase” virtuālajām mācību stundām.

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
tālr. 67047834, 67047704

 

Dalīties