20.11.2020
Valsts kanceleja

Konkursā izraudzīsies nākamo Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja vadītāju

Piektdien, 20. novembrī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 9. decembrim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs vai transporta jomā, kā arī vismaz piecu gadu profesionālā pieredze aviācijā, dzelzceļa vai jūras transporta nozarē. Tāpat pretendentiem jābūt guvušiem ne mazāk kā trīs gadu pieredzi vadošā amatā pēdējo 15 gadu laikā, un ir vēlama pieredze un/vai derīgs izmeklētāja starptautisks sertifikāts transporta negadījumu un incidentu izmeklēšanā.

Vēl no pretendentiem tiek sagaidītas zināšanas par tehnisko ekspluatāciju un normatīvo dokumentāciju civilās aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta nozarēs, kā arī jāpārzina starptautisko standartu un rekomendējamās prakses un Eiropas un nacionālo normatīvo aktu prasības šo transporta negadījumu drošības izmeklēšanas jomā. Jābūt izpratnei par aviācijas nelaimes gadījumu, dzelzceļa satiksmes negadījumu un jūras negadījumu drošības izmeklēšanas procesu.

Amata pretendentiem jābūt arī izpratnei par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un budžeta plānošanas jautājumiem. Tāpat pretendentiem jābūt ar valodu zināšanām – vismaz angļu valodas zināšanām B2 līmenī un krievu valodas zināšanām B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, kā arī prezentēs savu redzējumu par iestādes attīstību turpmākajos piecos gados. Pretendenti, kuri tiks izvirzīti uz trešo kārtu, tiks vērtēti, analizējot viņu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, darbinieku motivēšana un attīstīšana, kā arī pārmaiņu vadīšana. Šos atlases procesus Valsts kanceleja ir gatava nodrošināt attālināti.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks ieteikts satiksmes ministram virzīšanai Ministru kabineta apstiprinājumam. Ieņemot amatu, nākamais Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktors saņems mēnešalgu 1917 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem, kā arī unikālu iespēju rūpēties par sabiedrības drošību civilās aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta jomā. Tāpat tiks nodrošināta iespēja piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā, tādējādi veicinot profesionālo attīstību.

 

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Juris Garisons, Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands, kā arī Satiksmes ministrijas Jūrlietu departamenta direktore Laima Rituma. Tāpat pretendentu vērtēšanā tiks piesaistīti neatkarīgie novērotāji no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

 

 

Santa Jirgensone
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922
E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv

Dalīties