05.11.2019
Ekonomikas ministrija

Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai valdība piešķir 90 tūkstošus eiro

Ministru kabinets šā gada 5. novembra sēdē lēma piešķirt 90 000 eiro jaunuzņēmumu ekosistēmas veicināšanas aktivitāšu īstenošanai ar nevalstisko organizāciju starpniecību, t.sk., stiprinot nevalstiskā sektora lomu un veicinot tā pienesumu jaunuzņēmumu ekosistēmai Latvijā kopumā. 

Plānots, ka finansējums nevalstiskajām organizācijām tiks piešķirts kā valsts atbalsts (saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1047/2013), kas nodrošinās nevalstisko organizāciju īstenoto jaunuzņēmumu ekosistēmas veicināšanas aktivitātes: gan iesniedzot ierosinājumus par jaunuzņēmumu ekosistēmas atbalsta mērķu pilnveidošanu un to īstenošanu, gan ekosistēmas attīstību veicinošu pasākumu organizēšanu (t.sk. Riga Venture Summit), gan apkopojot statistiku par jaunuzņēmumu jomas aktivitātēm.

Kā zināms, šā gada 3. oktobrī Ekonomikas ministrija, Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija “Startin.lv”, Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija un Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls parakstīja memorandu par sadarbības pastiprināšanu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībā un sabiedrības izpratnes veicināšanu par jaunuzņēmumiem.

Memoranda ietvaros puses apņēmušās pilnveidot nozares tiesisko regulējumu, veicināt ekosistēmas atpazīstamību un izglītot jaunuzņēmumus un investorus, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par jaunuzņēmumiem. Sadarbībā ar jaunuzņēmumus, biznesa eņģeļus un riska kapitāla nozari pārstāvošajām organizācijām Ekonomikas ministrija apņēmusies pilnveidot normatīvo regulējumu un valsts atbalsta politiku, kā arī iesaistīties sabiedrības izpratnes veicināšanā par jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību un to lomu tautsaimniecībā.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
67013193
Dalīties