25.08.2020
Veselības ministrija

Izglītības iestādēs varēs mainīt ēdināšanas nodrošināšanas kārtību

Lai atsākoties skolās mācībām klātienē varētu veiksmīgāk ievērot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus arī pusdienu laikā, šodien, 25. augustā, valdība lēma atļaut lielāku elastību ēdinātājiem, bērniem nodrošinot kompleksās pusdienas.

Šobrīd izglītības iestādēm pusdienu ēdienkartē ir jāiekļauj pamatēdiens un zupa vai pamatēdiens un deserts, vai zupa un deserts. Tādējādi šobrīd kompleksajās pusdienās bērni saņem divus ēdienus. Izmaiņas* paredz pieļaut iespēju, ka izglītības iestādes var nodrošināt tikai vienu ēdienu komplekso pusdienu piedāvājumā. Vienlaikus būtiski ir nodrošināt noteikumos noteiktās uzturvielu un enerģētiskās vērtības normas.

Minētā norma neierobežo izglītības iestādes ēdinātāju tiesības komplekso pusdienu piedāvājumā paredzēt divu ēdienu pasniegšanu bērniem kā līdz šim, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības un pulcēšanās ierobežojumu prasības.

Šāda kārtība izstrādāta kopā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kuri norādījuši, ka ir grūtības nodrošināt epidemioloģiskās drošības nosacījumus,  piemēram, bērni ilgāku laiku pavada tiešā kontaktā, ja pusdienās ir vairāki ēdieni. Tāpat ir sarežģījumi skolēnu plūsmu organizēšanā un kontrolē. Līdz ar to nepieciešams mazināt faktorus, kas apgrūtina operatīvu pusdienu nodrošināšanu.

 Šāda variāciju iespēja ēdinātājiem būs līdz šā gada beigām, lai dotu iespēju izglītības iestādēm pielāgoties Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanai, neradot risku bērnu veselībai. Vienlaikus šīs izmaiņas neattieksies uz  pirmsskolas izglītības un ārstniecības iestādēm.

 

*Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

 

Anna Strapcāne
VM Komunikācijas speciāliste
tālrunis: 67876106; 20388356
e-pasts: anna.strapcane@vm.gov.lv

Dalīties