08.09.2020
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana nodrošinās būtisku poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazinājumu

Šodien Ministru kabinetā (MK) apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie grozījumi “Noteikumos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”.  Grozījumi paredz ieviest obligātu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu visās Latvijas pašvaldībās līdz 2023.gadam, salāgojot finansiālās un tehniskās iespējas pašvaldībām nodrošinot šo prasību izpildi.

Tas ļaus pašvaldībām, atkritumu apsaimniekotājiem un poligoniem labāk sagatavoties, tostarp, izveidojot atbilstošu infrastruktūru atkritumu savākšanai, reģenerācijai vai pārstrādei. Jaunais termiņš ir atbilstošs Eiropas Komisijas Direktīvā* noteiktajam termiņam šādu sistēmu izveidot līdz 2023.gada beigām. Līdz šim spēkā bija prasība, ka obligāta dalītā vākšana bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem būtu jāuzsāk no 2021.gada 1.janvāra.

Pūce: "Ir būtiski uzsākt obligātu bioloģiski norādāmo atkritumu dalītu savākšanu vienlaikus ar iespēju šos atkritumus arī efektīvi pārstrādāt, taču šobrīd atbilstošu apsaimniekošanas risinājumu un pārstrādes iekārtu ar pietiekamām jaudām Latvijā trūkst. Tāpēc pēc VARAM ierosinājuma tiks sniegs papildu atbalsts atkritumu poligoniem bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu būvniecībai, nodrošinot ES fondu finansējuma pieejamību vairāk nekā 14 milj. eiro apmērā. Tas ļaus bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu visā Latvijas teritorijā uzsākt līdz 2023.gadam, tādejādi būtiski samazinot apglabājamo atkritumu apjomu, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti, radot pozitīvu ietekmi uz vidi, kā arī nozarē tiks radītas jaunas darba vietas."

2020.gada pirmajā pusē VARAM veiktā aptauja pašvaldībās par aktuālo situāciju un plānotajiem pasākumiem saistībā ar bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidošanu atklāj, ka tikai nedaudz vairāk kā puse no Latvijas pašvaldībām spētu nodrošināt šo atkritumu dalītu vākšanu, kā galveno iemeslu minot, ka poligonos nav izveidotas atbilstošas iekārtas, lai nodrošinātu nepieciešamās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes jaudas, savukārt, infrastruktūras izveidei finansējums ir nepietiekams.

Šā gada maijā Ministru kabinets atbalstīja Eiropas Savienības fondu investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai kā vienu no ekonomikas atjaunošanas plāna pasākumiem. Šīs investīcijas ļaus izveidot bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas reģionos, tādējādi nodrošinot šo atkritumu pārstrādi un dalīto vākšanu direktīvas noteiktajos termiņos.

Tas ļaus pilnveidos atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā un nodrošinās būtisku poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazinājumu, veicot pārstrādi, tādējādi viešot pozitīvu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību – tiks samazināti kopējie poligonos apglabājamo atkritumu apjomi, palielināti atkritumu atkārtotas izmantošanas apjomi, kā arī palielināts poligonu izmantošanas laiks.

Kopumā, tiks veicināta efektīva atkritumu saimniecība virzībā uz aprites ekonomikas īstenošanu. Nozīmīgs būs ieguvums arī mājsaimniecībām, jo, paplašinot šķirošanas iespējas un pilnveidojot tās kvalitāti, mājsaimniecībās samazināsies nešķiroto atkritumu apjoms un līdz ar to – arī apsaimniekošanas izmaksas. 

*Direktīva 2008/98/EK

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dalīties