Atjaunots: 27.05.2015

Informācija presei

Informācija atjaunota 26.09.2013.

3.1.aktivitātes „Valsts konkurētspējas novērtējums” ietvaros no 25.01.2011 līdz 30.04.2012 sadarbībā ar SIA „Stocholm School of Economics in Riga” tika veikta valsts konkurētspējas novērtējuma un ilgtspējīga valsts konkurētspējas uzraudzības modeļa izstrāde (ID Nr. MK VK 2010/9 ESF). Šī pētījuma ietvaros sagatavotas 4 preses relīzes:
Pasludināts rezultāts iepirkumā „Valsts konkurētspējas novērtējuma un ilgtspējīga valsts konkurētspējas uzraudzības modeļa izstrāde” (.pdf)
Iepazīstinās ar vērienīgāko Latvijas konkurētspējas izvērtējumu (.pdf)
Latvijas konkurētspēju iesaka celt ar reformām vēlēšanu sistēmā un valsts pārvaldē (.pdf)
V.Dombrovskis iepazīstina prezidentu ar Latvijas konkurētspējas izvērtējumu (.pdf)

3.2.aktivitātes „Strukturālo reformu ieviešanas ietekmes novērtēšana” ietvaros paredzēts īstenot dažādu nozaru realizēto, uzsākto vai plānoto strukturālo reformu ietekmes novērtēšanu, kā rezultātā tiks vērtēti būtiskākie strukturālās reformas aspekti, izvirzīto mērķu sasniegšanas pakāpe vai iespējamība, ietekme uz dažādām sabiedrības grupām, īpaši mazaizsargātajām. Šīs aktivitātes ietvaros sagatavota 1 preses relīze un 1 zinātniskais raksts:
Izsludina konkursu pakalpojuma iepirkumam strukturālo reformu ietekmes novērtējumu veikšanā (.pdf)
- R.Bebre „Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)”, zinātnisko rakstu krājums „Radoša Personība”, X sējums, Rīga: RPIVA, 2012. – 45.-54.lp.
Zinātniskajā rakstā iekļauti SIA „Safege Baltija” izstrādātā pētījuma „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums strukturālo reformu īstenošanai izglītības politikas jomā, lai veicinātu radošo prasmju apguvi” rezultāti.

3.3.aktivitātes „Valsts pārvaldes analītisko spēju uzlabošana” ietvaros ir paredzēts paaugstināt valsts pārvaldē nodarbināto kvalifikācijas un prasmes, īstenojot dažādus mācību kursus. Šīs aktivitātes ietvaros sagatavota 1 preses relīze: 
- D.Meļķis, M.Ķirsons „Ar investoriem vairs nestrēbs karstu”, Dienas Bizness, 11.12.2013.

4.2.aktivitātes „Funkciju auditu veikšana” ietvaros ir paredzēts atbalstīt funkciju auditu procesa īstenošanu, piesaistot neatkarīgus un objektīvus ekspertus, kā arī nodrošinot funkciju auditu veikšanu pēc iespējas īsākā laika posmā. Šīs aktivitātes ietvaros sagatavotas 3 preses relīzes:
Valsts kanceleja aicina iedzīvotājus novērtēt iestāžu mājaslapas (.pdf) 
- M.Ķirsons „Informācijas sistēmās joprojām patvaļa”, Dienas Bizness, 07.08.2013.
Pilnveidos politikas plānošanas procesu (.pdf)

4.3.1.aktivitātes „Funkciju nodošanas procesa analīze” ietvaros no 10.11.2010 līdz 29.10.2011 sadarbībā ar SIA „Eversheds Bitāns” tika veikts pētījums par valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīzi un rekomendāciju izstrādi (ID Nr. MK VK 2010/17). Šī pētījuma ietvaros sagatavota 1 preses relīze:
Izsludina iepirkumu valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīzes un rekomendāciju izstrādei (.pdf)

6.1.aktivitātes „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” ietvaros no 21.02.2012 sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Politologu biedrība” tiek veikts pētījums un organizētas diskusijas, lai definētu Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātes (ID Nr. MK VK 2011/29). Šī pētījuma ietvaros sagatavotas 20 preses relīzes:
Diskutēs par Latvijas kā ES prezidējošās valsts prioritātēm (.pdf)
Pirmajā diskusijā par Latvijas ES prezidentūras prioritātēm aplūkos Ārējās un drošības politikas jautājumus (.pdf)
Otrajā diskusijā par Latvijas ES prezidentūras prioritātēm pievērsīsies lauksaimniecības un zivsaimniecības tematikai(.pdf)
Diskutēs par iedzīvotājiem aktuālajām sociālās politikas tēmām (.pdf)
Prioritāšu noteikšana ārpolitikā – izaicinājums Latvijas prezidentūrai ES (.pdf)
Eksperti diskusijā norāda: lauksaimniecības atbalsta politikai ES jābūt mērķtiecīgākai (.pdf)
Latvijas ES prezidentūras kontekstā spriedīs par reģionālo attīstību (.pdf)
Notiks diskusija par aktuālo tieslietās un iekšlietās Latvijas prezidentūrā ES (.pdf)
Diskusijā uzsvērts: ar finanšu krīzes sekām Eiropā cīnīsimies arī 2015. gadā (.pdf)
Diskusijā par Latvijas ES prezidentūras prioritātēm aplūkos izglītības, zinātnes un kultūras jautājumus (.pdf)
Baltijas jūras reģiona stratēģija – veiksmes stāsts un aktuāla ES prezidentūras prioritāte (.pdf)
Diskutēs par ES prezidentūras prioritātēm transporta un elektronisko sakaru jomās (.pdf)
Veicināt pilsonisko līdzdalību – vadmotīvs Latvijas prezidentūrā ES (.pdf)
Plašas iespējas manevram prezidentūras prioritāšu formulēšanā izglītībā, zinātnē un kultūrā (.pdf)
Diskutēs par prezidentūras prioritātēm vides un enerģētikas jomā (.pdf)
Eksperti diskusijā akcentē „Rail Baltica” projekta nozīmīgumu ES prezidentūrā (.pdf)
Diskusijā aplūkos ES prezidentūras prioritātes ekonomikas un finanšu jomās (.pdf)
Eksperti starp prezidentūras prioritātēm saredz fiskālās stabilitātes un vienotā tirgus problemātiku (.pdf)
Eksperti diskusijā norāda: konkurētspējas pamatā ir inovācijas (.pdf)
Aicina piedalīties diskusijā par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm (.pdf)

6.3.aktivitātes „Valsts pārvaldē nodarbināto angļu valodas zināšanu uzlabošana” un 22.03.2013. noslēgtā līguma ar SIA „Skrivanek Baltic” ietvaros tiek īstenotas angļu valodas mācības Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē iesaistītajiem. Aktivitātes ietvaros sagatavotas 2 preses relīzes:
Kā angļu valodu apgūst Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē iesaistītie ierēdņi?
Sācies angļu valodas mācību otrais semestris Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā iesaistītajiem